Disseny de pàgines web

Català                
  Español

DISSENY WEB

DISSENY GRAFIC

CONTACTE MAPA WEB
Nitium > 

Campanyes de publicitat, comunicació i màrketing a internet

 
 Disseny
 Mapa web
 GoogleCat
 Contacte

Anàlisi per a la millora de webs en funcionament.

Està content amb la seva web? Rep prou visites? Treu els rendiments desitjats?

Moltes webs es fan amb un bon disseny gràfic però no s'ha tingut en compte altres exigències pràctiques que influeixen en la seva rendibilitat (rapidesa, promoció eficient, accesibilitat, navegabilitat, usabilitat, compatibilitat, posicionament)

Li podem fer una anàlisi completa de tots aquests factors del seu web, que serà d'indubtable valor per al seu redisseny. Si està interessat en aquest servei ens pot enviar un correu a   o posi's en contacte amb nosaltres.

 

• Disseny web   
• Usabilitat
• Comunicació
• Promoció web
• Anàlisi de webs
• Posicionament         
 als cercadors
 Disseny · Promoció · Usabilitat · Posicionament · Mapa del Web 
e-mail:  · telèfons: 680 904 562 (Barcelona) · 972 727 197 (Girona)